Курсове

              Генерелни разрешителни: Курсовете могат да бъдат филмирани на видео, но не и разпространявани с търговска цел; завършилите курсисти могат да участват в избора на актьори за продукцията. Продукцията на всеки курс може да бъде реализирана за 15 репетиции по 4 часа. Сценография, костюми, музикално оформление и режисура са дело на доц. д-р Александър Илиев. Успешно завършилите някой от курсовете получават университетски сертификат.
              Индивидуални и групови курсове  (обща информация):
              Курсовете могат да бъдат провеждани индивидуално, семейно, в малки групи и в по-големи формации. Времетраенето на един дневен индивидуален или семеен сеанс е 45 минути. За малките и големите групи занятията траят съответно 90 и 120 минути. Курсовете са разчетени за 1, 2, 3 или 4 седмици по 3 пъти седмично. Всички курсове и терапевтични регулации се провеждат лично от доц. д-р Александър Илиев. Негови асистенти са квалифицирани университетски преподаватели.

<


VASSIL..INDZHEV..SPRING..LABORATORY..2009
& THEATREDREAMS

tel:+359 887 102673; +359 886 742402
e-mail: theatredreams@abv.bg


Американски Семестър
в България

              Театрални курсове:о

Техника на гръко-римската "Хоревтика"

Източен традиционен театър

Театър на средновековието и техника на карнавала

Комедия Дел`Арте

Театър на Клесицизма

Театър на Романтизма

Клоунада

Техника на нямата гротеска

Импровизация

Техника на маската

Пантомима

Телесна изразителност

Вокална техника

Фехтовка и сценичен бой

Театрални бойни изкуства

Акробатика

Куклен театър и театър на сенките

Актьорско майсторство

Театрална режисура

Театър на Здравето

Плакат за курсове на Theatredreams в Германия

о

              Здравни и общоразвиващи курсове:
Йога и Медитация Чи Гун, Тай Чи Чуан Кунг Фу и Воо Класически масажи Кинезитерапия

о

Театрални курсове:

     1. Техника на гръко-римската "Хоревтика" (горе) ;   (начало)
  Тема: Гръцка мимтанцова техника, Римски мимтанци, Базисни групови движения
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Гръцка мимтанцова техника
* Телесен екзерсиз в античните ритми
* Дионисовите мистерии и най-старите хоревтични принципи
* Техника на кордакса, емелията, пирихата и скинията
* Театрални жанрове - хипотеза, мимос, пантомимос, мимиямб, сатирикон
* Ритуални жанрове - флиаки, епиталамия, навмахия
* Основни техники на маската
Римски мимтанци
* Старинни форми в Рим - фесцения, кантика, ателана
* Театрални жанрове - мим, пантомим, палиата
* Улични жанрове - процесия, помпа, триумф
* Бойни игрови жанрове - циркус, гладиатори
* Смъртни маски и ритулни церемонии около гробниците
* Класическа римска техника на маската
Базисни групови движения
* Хоревтиката в Егейските мистерии - Тракия, Елада, Крит
* Строфа и антистрофа
* Техника на хоровете в комедията и в трагедията
* Геометрични форми и ритмически принципи на хора
* Корифей и хор - една групова импровизация
* Техники на маските и групови елементи
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Хоревтика - по драмата на
Питър Шафър "Еквус".

о

     2. Източен традиционен театър (горе) ;   (начало)

  Тема: Пекинска опера, Театър Туонг, Театър Ноо
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Пекинска опера - Китай
* Техники на долната част на тялото
* Техники на горната част на тялото
* Роли - шен, джинг, чоу, дан
* Работа с костюм, реквизит и оръжие
* Театрална акробатика и сценичен бой
* Основни персонажи и класически линии на движение
Театър Туонг - Виетнам
* Техники на горната част на тялото
* Техники на долната част на тялото
* Роли - бак и нам
* Работа с костюм, реквизит и оръжие
* Игра с маска
* Основни персонажи и класически линии на движение
Театър Ноо - Япония
* Принципи на телодвижението
* Статуарност и задържане на вътрешната енергия
* Роли - шите, цуре, ваки, кьоген
* Работа с костюм, реквизит и оръжие
* Игра с маски
* Основни персонажи и класически линии на движение
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Източен традиционен театър - по комедията на
Аристофан "Птици".

о

     3. Театър на средновековието и техника на карнавала  (горе) ;   (начало)

  Тема: Улични актьори, Театрални форми на Средновековието, Карнавални техники
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Улични актьори
* Техника на хистриона, йокулатора и скомороха
* Акробатична техника на балатро, банкиера и салтатора
* Актьорски принципи на жогльора, джоколиера и хугляра
* Структура на триковете на трувера, ваганта и трубадура
* Музикалната ексцентрика на шпилмана, минезингера и музикуса
* Телесни принципи на буфона, мима и шута
* Сценарни схеми и канави на уличния театър
Театрални форми на средновековието - теория и техника
* Полулитургична и литургична драма
* Миракъл и мистерия
* Ауто сакраментал, лоа, интермедия
* Моралите и комедия ерудита
* Шантефабъл-мим
* Френски фарс
* Поетични, танцови и комични състезания
Карнавални техники
* Основни техники на маската - маска и контрамаска
* Карнавален ход
* Площадна игра
* Улична игра, проектиране и сценична реализация
* Карнавално шествие и танци
* Избор на карнавален глупак и епископ на карнавала
* Екстатичен финал и карнавално хоро
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Техника на Средновековния театър и Карнавала - по трагедията на
Йохан Волфганг Гьоте "Фауст".

о

     4. Комедия Дел`Арте (горе) ;   (начало)

  Тема: Създаване на сценарий, Техники на маските, Елементи на спектакъла
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Създаване на сценарий
* Създаване канава на спектакъла
* Структуриране на епизодите
* Създаване на сценария чрез контрастни действия
* Създаване на комични трикове - lazzi
* Атрактивни и дивертиментни сцени
* Основни теми и класически сценарии
Техника на маските
* Движенчески принципи на Magnifico - Zanni
* Движенчески принципи на Servi delicati
* Движенчески принципи на Servi bruti
* Движенчески принципи на Servi furiosi
* Техника на контрапункта Amorosi - Vecchi
* Техника на Personaggi particolari
Елементи на спектакъла
* Епичната техника на Capocomico
* Музикални дивертименти и музикална ексцентрика
* Видове lazzi и включването им в действието
* Работа с реквизит и оръжие; комични боеве
* Игра с полумаска - маска и контрамаска
* Актьорски принципи на спектакъла
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Комедия дел`Арте - по трагедията на
Калдерон де ла Барка "Животът е сън".

о

     5. Театър на Класицизма (горе) ;   (начало)

  Тема: Техники на звукоизвличане, Жестикулативност и статуарност, Ансамблови техники
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Техники на звукоизвличане
* Основни лицеви резонатори
* Звукоизвличане с телесните резонатори на торса
* Предни и задни телесни резонатори
* Странични резонатори на тялото
* Техники на рецитация, пеене на текста, жестикулативни паузи
* Телесно-звуков контрапункт
* Конструиране на монолога и диалога
Жестикулативност и Статуарност
* Мануална изразителност
* Телесна изразителност
* Поза - движение - жест
* Оправдание на позата, структура на пластическото изречение
* Мимизъм и миметизъм
* Актьорско амплоа и характерност
* Стил на класическата жестикулативност
Техники на ансанбъла
* Техника на хореографираните композиции
* Пространствени техники и перспектива
* Принципи на движенческия унисон, синхрон, канон и контрапункт
* Хоревтични принципи на античността, нови редакции на епохата
* Революцията в ансамбъла на Жан-Жорж Новер, принципът на подражанието
* Фехтовални техники, конструкция на боевете
* Ансамблови сцени в комедиите на Молиер и Бомарше
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Театър на Класицизма - по трилогията на
Луций Сенека "Фортуна десперата".

о

     6. Театър на Романтизма (горе) ;   (начало)

  Тема: Техники на уличния театър, Театърът на Дебюро, Страст и експресия
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Техники на уличния театър
* Основни лицеви резонатори
* Звукоизвличане с телесните резонатори на торса
* Предни и задни телесни резонатори
* Странични резонатори на тялото
* Техники на рецитация, пеене на текста, жестикулативни паузи
* Телесно-звуков контрапункт
* Конструиране на монолога и диалога
Театърът на Дебюро
* Техника на високия център на тежестта, игра със столове
* Телесна изразителност
* Протяжност на жеста и плавен каданс
* Основни сюжети в театъра на Дебюро, емблематични ситуации
* Мимическа изразителност и принципи на въздушния жест
* Метафората в спектакъла, система на характерите
* Езикът на жестовете, сцени - диалози
Страст и Експресия
* Техника на любовните сцени
* Стил и етикет на епохата
* Принципи на хармоничната изразителност в скулптурните композиции
* Скала на страстта, градацията и деградацията
* Емблематични сцени - гняв, колебание, смърт, страх, мъка, стрес
* Водевилни и танцови сцени, техника на пластическата трансформация
* Телесен, емоционален и действен израз в любовните сцени
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Театър на Романтизма - по трагедията на
Уйлям Шекспир "Ромео и Жулиета".

о

     7. Клоунада (горе) ;   (начало)

  Тема: Конструиране на сценарий, Техника на клоунското трио, Жанрът на килимния клоун
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Конструиране на сценарий
* Създаване на циркови трикове и репризи
* Принципи на клоунското антре
* Конструиране на циркова пародия
* Връзка между триковете, техника на естрадната игра
* Атракциони и импровизация
* Техники на контакта с публиката
Техника на клоунското трио
* Клоунски принципи на Джузепе и Джозеф Грималди
* Дуопринципите на Джозеф Грималди и Пиетро Болоня
* Техника на белия клоун
* Техника на рижия клоун
* Техника на червения клоун
* Техника на клоунското дуо и трио
Жанр на килимния клоун
* Акробатичен клоун, антипод и трапец
* Музикален ексцентрик
* Комично жонглиране и кристал баланс
* Клоунска дресировка и илюзии; животното и предметът като партньори
* Клоун-мим, водни пантомими
* Актьорски принципи на спектакъла на килимния клоун
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Клоунада - по комедията на
Николай Гогол "Ревизор".

о

     8. Техника на нямата гротеска (горе) ;   (начало)

  Тема: Техника на френския Ням филм, Системата на Мак Сенет, Стилът на Чаплин
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Техника на френския ням филм
* Принципи на ранната комедия
* Принципите на Жорж Мелиес
* Френските комици - Марсел льо Пен, Андре Дид, звездите от кабарето
* Ранната техника на Макс Линдер
* Акробатични и пантомимични трикове на Макс Линдер
* Основни идеи на Рене Клер
Система на Мак Сенет
* Принципите на тялото-реквизит
* Принципите на войната между човека и вещите
* Амплоа - полицаи, къпещи се красавици, луди бомбаджии
* Гонениците и автомобилните надбягвания като стратегии в комедията
* Системата на гега - трик, гег, слапстик, нонсенс
* Бомби, торти и комични боеве с тотални разрушения
Стил на Чаплин
* Принципи на Чаплиновата телесна игра, техника на мима
* Техника на паданията, скоковете и боевете
* Типични ситуации в ранните Чаплинови филми
* Актьорски амплоа в Чаплиновите филми
* Други техники - Бъстър Кийтън, Харолд Лойд, Хари Лангдън
* Лоръл и Харди, Братя Маркс - безмълвният ансамбъл
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Техника на Нямата гротеска - по драмата на
Бертолт Брехт "Махагони".

о

     9. Импровизация (горе) ;   (начало)

  Тема: Солова техника, Групова импровизация, Контактни техники с публиката
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Солова техника
* Техника на концентрацията
* Начало на импровизацията
* Конструиране на ситуация
* Техники на изненадата
* Техники на блицимпровизацията
* Импровизация по тема
Групова импровизация
* Контактни техники
* Тема и вариация
* Игра заедно
* Конфликт и контрастни опозиции
* Образна импровизация
* Принципи на импровизираното "Кончерто гросо"
Контактни техники с публиката
* Принцип на помощта
* Игрови принципи
* Техники на хепънинга
* Улични техники
* Участието на публиката в действието
* Ритмични и танцови стратегии
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Импровизация - по кратките
водевили на Антон Чехов.

о

     10. Техника на маската (горе) ;   (начало)

  Тема: Базисна техника на маската, Контрамаска, Ритуални маски
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Класическа техника на маската
* Телесен екзерсиз с маска
* Техники на жеста и ситуацията
* Маска в ръката
* Композиция от маски и групови техники
* Социални типове, категории, дует от маски в опозиция
* Нулева маска
Контрамаска - различни места на маската
* Техника на контрамаската
* Маска отзад
* Маска на рамото, лакътя, ръката
* Маска на бедрото, коляното, стъпалото
* Маска и покривало
* Двойна, тройна и многолика маска на тялото
Ритуални маски
* Геоморфни маски
* Тотемни маски
* Зооморфни маски
* Шамански маски
* Антропоморфни маски
* Маски на Смъртта
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Техника на маската - по драмата на
Самюел Бекет "В очакване на Годо".

о

     11. Пантомима (горе) ;   (начало)

  Тема: Създаване на мимсценарий, Техника на монопантомимата, Групова пантомима
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Създаване на мимсценарий
* Класически модели
* Сценарна техника на Жан-Луи Баро и Етиен Декру
* Сценарна техника на Марсел Марсо
* Сценарии на модерната пантомима, синтез на стиловете
* Принцип на петте изречения, упражнения
* Видове и жанрове пантомима, образният език на сценария
Техника на монопантомимата
* Работа с въображаеми предмети
* Придвижвания - обективни и субективни
* Основни техники - бутане-дърпане, неподвижна * точка, импулс и вълна
* Ритъм на тялото
* Техника на подражанието
* Техники на абстрактната и чистата пантомима
Групова пантомима
* Дуоупражнения чрез синхрон в техниката на мономима
* Следене на движението
* Телата като сценография, среда и образ
* Тяло от няколко тела, машини
* Абстрактна пантомима; пластическа драма; хореодрама
* Техника на мимодрамата
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Пантомима - по комедията на
Жан-Батист Молиер "Скъперникът".

о

     12. Телесна изразителност (горе) ;   (начало)

  Тема: Система на Делсарт, Стил на Декру-Баро-Марсо, Съвремени стратегии
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Система на Делсарт
* Упражнения в куб
* Техники на скулптурата, символа и жеста
* Телесни опозиции - отворено-нормално-затворено
* Движения в динамична сфера
* Скулптурни композиции и групова изразителност
* Стил, селективност, жанр
Стил Декру-Баро-Марсо
* Движеща се скулптура
* Сцени без думи
* Покривало
* Обективен мим
* Субективен мим
* Сценичните идеи на Баро и мономимът на Марсо
Съвременни стратегии
* Ампутация
* Съвремена биомеханика и теория на импулса
* Минимизация на жеста
* Ситуация и монтаж на атракциони
* Прави това, което не си правил никога
* Система на марионетните конци
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Телесна изразителност - по драмата на
Морис Метерлинк "Синята птица".

о

     13. Вокална техника (горе) ;   (начало)

  Тема: Класическа вокална техника, Тотално звукоизвличане, Групови принципи
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Класическа вокална техника
* Гласов екзерсиз
* Техника на жеста и звука
* Вокална изразителност - подражания
* Гласови характеристики
* Животински студии
* Стратегии в монолога
Тотална техника на звукоизвличане
* Техника на резонаторите в главата
* Задни резонатори
* Предни резонатори
* Ефекти на движещия се звук
* Кръгово движение на звука
* Шамански и сакрални техники
Групови принципи
* Техники на унисона
* Принципи на канона
* Стратегия на фугата
* Ефекти на отзучаването и кръговия звук
* Звукови картини
* Мистериални техники
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Вокална техника - по драмата на
Август Стриндберг "Соната на призраците".

о

     14. Фехтовка и сценичен бой (горе) ;   (начало)

  Тема: Класическа фехтовка, Фехтовални техники за сцена, Батални епизоди
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Класическа фехтовка
* Загрявка за фехтовачи
* Защити
* Атаки с двете ръце
* Рицарски техники
* Френски и испански класически стил във фехтовката
* Системи на боравене с различните хладни оръжия
Фехтовални техники за сцена
* Техники без оръжие
* Техники с тояга
* Бой с ножове
* Бой с различни предмети
* Падания и илюзия за бой
* Бавен каданс в сценичния бой
Батални епизоди
* Бой срещу група
* Две сражаващи се групи
* Сцени на военачалници; боят като основно действие
* Композиционни принципи на тоталното сражение
* Особени форми на бой
* Комични боеве
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Фехтовка и сценичен бой - по трагедията на
Александър Сергеевич Пушкин "Дон Жуан".

о

     15. Театрални бойни изкуства (горе) ;   (начало)

  Тема: Театрално Кунг фу, Театрално Карате, Вътрешните стилове за сцена
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Кунг Фу
* Основни елементи
* Животински стилове
* Човешки подражателни стилове
* Стилове на митични персонажи
* Театрална акробатика и сценични боеве
* Бойни танци и летящи оръжия
Карате
* Принципи на базисните движения
* "Ката" - бой с въображаем противник
* Самурайски техники
* Техники с различни типове японско оръжие
* Техники на груповия театрален бой
* Бойни танци
Вътрешни стилове
* Принципи на движенията
* Контактни техники и чувство за партньора
* Чи кунг
* Тай чи
* Айкидо
* Хореография на танци и боеве
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Театрални бойни изкуства - по трагедията на
Уйлям Шекспир "Макбет".

о

     16. Акробатика (горе) ;   (начало)

  Тема: Класическа акробатика, Техника на каскадите, Групови акробатични игри
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
План:

Класическа акробатика
* Загрявка на тялото
* Основни техники на земя
* Отскоци и пасажи
* Техники на "Salto mortale"
* Комбинации
* Комична акробатика
Техника на каскадите
* Партерни техники
* Падания от стол, скокове през столове
* Падания от маса, прескоци през маса
* Падания по стълби
* Ритници, плесници, умиране, забавен каданс
* Телесна изразителност в каскадите
Групови акробатични игри
* Групова загрявка
* Техника на скоковете в стил "Shari-vari"
* Пирамиди от тела
* Групова акробатика на забавен каданс
* Акробатични тандеми
* Комични игри
Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Акробатика -
Френски средновековни фарсове.

о

     17. Куклен театър и театър на сенките (горе) ;   (начало)

  Тема: Техника на куклата, Театър на сенки с ръце и кукли, Изработка на кукли и реквизит
Курсът се провежда по академичен план, съобразен с международните стандарти.
 

Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Куклен театър и Театър на сенките -
епосът "Рамаяна" от Валмики.

о

     18. Актьорско майсторство (горе) ;   (начало)

  Тема: Система на Станиславски, Анализ на драматургичен материал, Сценична практика
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.

Курсът се провежда по академичен план, съобразен с международните стандарти.

Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Актьорско майсторство - драмата на
Максим Горки "На дъното".

о

     19. Театрална режисура (горе) ;   (начало)

  Тема: Действен анализ, Режисьорски план, Постановъчна практика
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.

 

Курсът се провежда по академичен план, съобразен с международните стандарти.

Завършващите курсисти могат да кандидатстват за участие в продукцията на курса по Театрална режисура - постановка на действие от
комедиите на Карло Гоци и Карло Голдони.

о

Здравни и общоразвиващи курсове

     20. Йога и Медитация (горе) ;   (начало)

   Тема: Хатха Йога, Раджа Йога, Групова и индивидуална медитация
   Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
   Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.
< Повече информация

   Курсът се провежда по план, съобразен с традиционна Йога и международни стандарти.
   Имаме научни открития, обясняващи по съвсем нов и изчерпателен начин Йога и нейните ефекти.

     21. Чи Гун и Тай Чи Чуан (горе) ;   (начало)

  Тема: Енергия на свързването, Чи Кунг форма, кратка Тай Чи форма
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.

Курсът се провежда по план, съобразен с традиционните бойни изкуства и международните стандарти.

     22. Класическо Кунг Фу и виетнамско Воо (горе) ;   (начало)

  Тема: Базисни техники, Две форми от Кунг Фу, Техника с тояга и основна форма от Воо
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.

Курсът се провежда по план, съобразен с традиционните бойни изкуства и международните стандарти.

     23. Класически масажи: Тибетски Джам Цо и Виетнамски Соа Боп (горе) ;   (начало)

  Тема: Зони и меридиани на тялото, притискащ Джам Цо масаж, виетнамски Точков Соа Боп масаж
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.

Курсът се провежда по план, съобразен с традиционните техники за масаж и международните стандарти.

     24. Кинезитерапия (терапия с движения) (горе) ;   (начало)

  Тема: Релаксиращ комплекс, Тонизиращи техники, Изработка на индивидуална форма
Хорариум: 15 занятия (всяко по 2 часа)
Пространство: Минимум по 3 кв.м. на участник, височина минимум 3 м.

Курсът се провежда по план, съобразен с традиционните азиатски терапевтични техники и международните стандарти.

o
     25. МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ с преподаватели от Световна класа  (начало)
 


VASSIL
..INDZHEV..SPRING..LABORATORY..2009
& THEATREDREAMS

tel:  +359 887 102 673;   +359 886 742 402
e-mail:
theatredreams@abv.bg

организират в София, България
WORLDWIDE MASTER WORKSHOPS

1 & 2
Jed Allen Harris

 

3
Jared J. Stein

 Prof. Jed Allen Harris - Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA:

График


1

МАЙСТОРСКИ КЛАС 1

Образът на сцената

От
1 до 10 юни 2009;

За актьори, режисьори, мимове и танцьори

Студенти – 100 ; Професионалисти – 180

 юни2009
 1 понеделник
 2 вторник
 3 сряда
 4 четвъртък
 5 петък
 6 събота
 7 неделя
 8 понеделник
 9 вторник
10 сряда

13 - 16 часа
10 - 13    "
13 - 16    "
13 - 16    "
13 - 16    "
10 - 13    "
10 - 13    "
13 - 16    "
13 - 16    "
10 - 13    "

 

зала "Славянска беседа", ул. "Раковски" 127


2

МАЙСТОРСКИ КЛАС 2

Играем Мамет”:
техника на монолога и диалога в пиеси на Дейвид Мамет

От 10 до 17 юни 2009

За завършващи студенти, проф. актьори и режисьори

Студенти – 80 ; Професионалисти – 150
юни2009
10 сряда
11 четвъртък
12 петък
13 събота
14 неделя
15 понеделник
16 вторник
17 сряда

14 - 17 часа
13 - 16    "
10 - 13    "
10 - 13    "
10 - 13    "
13 - 16    "
10 - 13    "
10 - 13    "
 Prof. Jared J. Stein - Sothwestern University, Georgetown, TX, USA

График


3

МАЙСТОРСКИ КЛАС 3

Играем Бекет без думи
Невербални драми и епизоди на Самюел Бекет

От 17 до 26 юни 2009

За мимове, актьори, танцьори и режисьори

Студенти –
100 ; Професионалисти – 180
юни,  2009
17 сряда
18 четвъртък
19 петък
20 събота
21 неделя
22 понеделник
23 вторник
24 сряда
25 четвъртък
26 петък

14 - 17 часа
13 - 16    "
10 - 13    "
10 - 13    "
10 - 13    "
13 - 16    "
10 - 13    "
13 - 16    "
10 - 13    "
10 - 13    "
 

зала "Славянска беседа", ул. "Раковски" 127

o

о

     26. МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ, Смолян   (начало)
           Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" - 08.07-10.08.2009

 

 

Време:


Място:

Такса:


Настаняване:


Сертификат:

Документи:


Краен Ссрок:

Информация:
Език:

  чуждестранни участници - 08.07-11.08.2008
български участници - 10.07-10.08.2008

гр. Смолян, Родопски драматичен театър "Николай Хайтов"

чуждестранни участници - 3325 US $ - all inclusive (no food and transfer to/from BG)
български участници - 775 US $ (без транспорт и храна)

чуждестранни участници - частни квартири или хотел
български участници - Алибеев конак, двойни стаи

Fourth World, USA - University credit system;

CV на английски - 1 страница; 3 дигитални фотографии (портретна и в роли) - над 150 КВ
прием на документи и капаро 1/2 от сумата - до 15 юни

записване и довнасяне на остатък - до 5 юли (на отказване на кандидат 80% от капарото се възстановява)

www.rhodopi.org; Wikipedia - Rhodopi International
английски

A professional alternative training program, the Rhodopi International Theatre Laboratory consists of theatre practitioners, scholars, and students from around the world, who are willing to share their culture, knowledge, and experience. Based each summer in Smolyan, Bulgaria, Laboratory participants live and work in the center of the Rhodopi Mountains - the mythological birthplace of Orpheus and Eurydice and the original terrain of the cult of Dionysus, i.e., the origin of Western theatre, music, and performance. Assembling at an important geographical root of storytelling and their art form, theatre-makers internationalize their imaginations, broaden the scope of their creative vocabularies, and collectively discover how sets of diverse styles, conventions and philosophies may be merged into uniquely cohesive theatrical events.
АРТДИРЕКТОР
Prof. Jared J. Stein, Southwestern University, Texas, USA
ОСНОВНИ ПЕДАГОЗИ
доц. д-р Александър Илиев, НАТФИЗ, България - антична хоревтика, ритуални маски
Prof. Jed Harris, Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA - актьорство, режисура
Prof. D-r Sergio Costola, Southwestern University, Texas, USA - драматургия, митология
Estela Morel, Studiefr?mjandet Academy, Malmo, Sweden - танго аржентино, движенчески стратегии
Prof. Rick Roemer, Southwestern University, Texas, USA - актьорство, режисура
Петър Карапетков, режисьор, Washington DC, USA

ЗАПИСВАНИЯ: 0887 102 673; theatredreams@abv.bg   -  доц. д-р Александър Илиев

о

     27. АМЕРИКАНСКИ  СЕМЕСТЪР  в  БЪЛГАРИЯ   (начало)
           Военен клуб, Русе, 05-11 Април 2010;    НАТФИЗ "Кр. Сарафов", София, 12-18 Април 2010

  Майсторски клас: "Драматургия и техника на карнавалния театър и Комедия дел`Арте"
Преводач -
Таня Карбова, актриса
Хорариум: 30 часа

  Проф..д-р
  Серджо
.Костола,
..Southwestern.University,
  Georgetown,
..Texas, USA.

  Продукция:
  Създаване на дигитален сборник от най-добрите сценарии,
  написани от участниците в курса;
  спектакъл в зала и на открито
  с техниките на Комедия дел`Арте

  Университетски сертификати

 
Местата за участници са ограничени.

Записвания и информация: Русе: Огнян Жеков +359 878 812 015; Иглика Пеева +359 887 679 768;;  София: доц. д-р Александър Илиев +359 887 102 673.

o

           Начало